psycholoog haarlem    
     
 

 

 waarden

 wie zijn wij

 producten
  - Psychologische begeleiding
  - Coaching
  - Bedrijfsmaatschappelijk
    advies
  - Mediation
  - Intervisie
  - Trainingen


 links

 contact

 

 

Bedrijfsmaatschappelijk advies

Voor medewerkers die psychosociale problemen hebben, bieden wij u gespecialiseerde hulp. Vaak is er sprake van een combinatie van problemen in het werk en in de privé sfeer. De bedrijfsmaatschappelijk adviseur helpt de medewerker in kaart te brengen waar de problemen liggen en begeleidt de medewerker in de (praktische) aanpak hiervan. Voorbeelden:

  • een medewerker die door onbalans in privé en werk overspannen dreigt te raken;
  • een medewerker die rsi klachten heeft, waarbij de manier waarop het werk wordt uitgevoerd een grote rol speelt.
  • samenwerkingsproblemen.
  • een medewerker die wil leren effectief met (werk) tijd om te gaan.
  • een medewerker die niet in staat is het werk goed te doen door gebeurtenissen in het privéleven (bijv. door ingrijpende gebeurtenissen als overlijden, langdurige ziekte, financiële problemen e.d.)
  • een medewerker die geconfronteerd wordt met veranderingen (door bijv. reorganisatie) en wil leren hiermee effectief om te gaan.

De begeleiding is kortdurend (tussen 1 en 6 gesprekken) en is – behalve probleemoplossend – gericht op preventie (voorkomen van verzuim). In situaties waarin al sprake is van verzuim, wordt er aan gewerkt dit verzuim zoveel mogelijk te beperken.
Met bovenstaande onderwerpen kan ook in groepsverband worden gewerkt (zie onze trainingen).