psycholoog haarlem    
     
 

 

 waarden

 wie zijn wij

 producten
  - Psychologische begeleiding
  - Coaching
  - Bedrijfsmaatschappelijk
    advies

  - Mediation
  - Intervisie
  - Trainingen


 links

 contact

 

 

Mediation

Conflictoplossing dankzij bemiddeling.
Zelf een oplossing zoeken voor een conflict dat muurvast lijkt te zitten. Soms lijkt het bijna niet meer mogelijk. Een verschil van mening, conflict of een klacht beïnvloedt de (werk) relatie negatief. De emoties lopen vaak hoog op. Conflicten kosten veel energie, tijd en geld. Als de communicatie verstoord is en met elkaar praten of naar elkaar luisteren niet meer mogelijk lijkt, is het lastig om een conflict zelf op te lossen. Toch kan deze impasse worden doorbroken, kan een uitkomst worden gevonden die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is: mediation.

De werkwijze
Partijen gaan bij mediation (opnieuw) met elkaar in gesprek onder begeleiding van een mediator, een conflictbemiddelaar. Zij kiezen er vrijwillig voor om aan het mediationproces mee te doen en spreken daarbij geheimhouding af. De mediator kiest geen partij, is onafhankelijk. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen, waarbij niet de formele standpunten maar juist de belangen van partijen centraal staan.
Gezamenlijk wordt er gezocht naar een oplossing waar beide partijen achterstaan, waar ze zelf voor kiezen en waar ze zich ook aan willen committeren. De uitkomst wordt, als dat mogelijk is, in een overeenkomst vastgelegd.

Voordelen van mediation
Conflicten en impasses kunnen soms maanden, zelfs jaren, duren. Door mediation kun je een conflict of impasse oplossen. Voordelen zijn kostenbeheersing, vertrouwelijkheid en beslotenheid, deskundige begeleiding, creatieve oplossingen, hoge acceptatiegraad, herstel van de communicatie en voorkomen van onnodige (verdere) beschadiging van de relatie. Vaak ontstaat er een win-win resultaat: het conflict wordt snel opgelost en partijen kunnen weer samen door één deur. Onze werkwijze sluit aan bij die van het NMI waarbij ik geregistreerd ben geweest tot 2012.

Voor meer informatie over het MFN, en over mediation, kunt u terecht op
www.mfn.nl