psycholoog haarlem    
     
 

 

 waarden

 wie zijn wij

 producten
  - Psychologische begeleiding
  - Coaching
  - Bedrijfsmaatschappelijk
    advies

  - Mediation
  - Intervisie
  - Trainingen


 links

 contact

 

 

Psychologische begeleiding

Voor zowel particulieren als voor medewerkers en managers van bedrijven bieden wij psychologische begeleiding. Deze begeleiding is kortdurend (maximaal 6 gesprekken; verlenging in overleg met betrokkenen). De kracht van de manier van werken ligt in de eigen geïntegreerde ervaringen, in combinatie met verschillende (praktische) werkwijzen, theoretische achtergronden en inzichten. In de benadering wordt uitgegaan van de persoonlijke situatie; voor de een is een direkte confrontatie op zijn plaats, voor de ander ondersteuning en eigen acceptatie.

De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt staat voorop. In het begeleidingsproces zal men daardoor confrontaties tegenkomen, die leiden tot het opnieuw maken van keuzes. Hierdoor neemt men de eigen leefsituatie weer in eigen hand.
Verbinding is een belangrijk thema: verbinding met de eigenheid, met de ontwikkeling van het bewustzijn en met de ander. Dit leidt tot verdieping van de kwaliteit van leven en het vergroot de affiniteit met en de effectiviteit in het werk.

Het resultaat van de begeleiding is –zoals clienten het verwoorden- :

- 'bewuster omgaan met de eigen leefsituatie' - 'weer zelf keuzes maken' - 'weten waarom ik handel zoals ik doe' - 'weer orde kunnen scheppen in de chaos' - 'accepteren van mijn situatie' - 'mijn verdriet een plaats kunnen geven' - enz.