psycholoog haarlem    
     
 

 

 waarden

 wie zijn wij

 producten
  - Psychologische begeleiding
  - Coaching
  - Bedrijfsmaatschappelijk
    advies

  - Mediation
  - Intervisie
  - Trainingen


 links

 contact

 

 

Trainingen

Wij verzorgen incompany trainingen op het gebied van intra- en intermenselijke communicatie in bedrijven. Thema’s zijn teambuilding, samenwerking, omgaan met veranderingen, verzuim (preventie/gesprekken), stressmanagement, persoonlijke effectiviteit.
Onze trainingen zijn maatwerk en op de praktijk gericht, maar tegelijkertijd ook op ontwikkeling: verbinding met eigenheid, bewustwording, samenwerking en eigen verantwoording zijn belangrijke pijlers van onze trainingen.

Het resultaat van de trainingen is dat de deelnemers met praktische handvatten terugkeren naar het werk (transfer naar de praktijk), en daarnaast hebben zij meer inzicht gekregen in de manier waarop en van waaruit zij handelen. Dit resulteert in een efficiëntere sturing van het eigen gedrag.

Wij zelf werken vanuit een zo transparant mogelijk waardenpatroon en de deelnemers worden geprikkeld hun eigen normen en waarden in genoemde thema’s te achterhalen en in te zetten in het werk.